آموزش توابع آماری در اکسل

کتاب الکترونیکی آشنایی با توابع کاربردی آماری در اکسل

دومین نشست کارگروه برنامه پنجساله اداره آمار

جلسه کار گروه اداره آمار در برنامه پنجساله آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی با حضور ریاست محترم اداره آمار، کارشناسان اداره و رابطین معاونتها در تاریخ ۲/۴/۹۳ تشکیل گردید.

گزيده اطلاعات سالنامه آماری ايران

سامانه سالنامه آماری

مرکز آمار ایران پایگاه نشریات خود را منتشر کرد

دراين پايگاه جداول آماري نشريات مرکز آمار ايران عرضه شده است . از طريق فهرست نشريات به آطلاعات آماري خود دست يابيد.

دیکشنری آماری

همیشه داشتن یک دیکشنری آماری خوب می تواند به کسانی که در مورد آمار تحقیق می کنند کمک کند.

راه‌اندازی سامانه ملی تعاریف و مفاهیم آماری همزمان با روز آمار و برنامه‌ریزی

بخش مهمي‌‌از اختلاف‌هاي موجود در نتايج طرح‌ها و گزارش‌هاي آماري ناشي از يكسان نبودن تعاريف و مفاهيم آماري مورد استفاده در دستگاه‌هاي توليد‌كننده آمار است كه اين موضوع .....

اطلاعيه بخش آموزش آمار دوازدهمین کنفرانس آمار ايران

 


انتشار چهارمين شماره دوماه‌نامه آمار

شاخصهای کلیدی کل کشور


 


گزیده اطلاعات سالنامه آماری کشور


 

صفحه‌ها

اشتراک در اداره آمار و اطلاع رسانی RSS