۱۶ مهر ۹۴ ، افتتاح خانه آمار اصفهان

افـــتتاح خـــانه آمــــار اصـــفهان

 پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۴ ، ساعت ۹ صبح
همزمان با روز جهانی آمار

بیست و پنجمين سال تأسيس انجمن آمار ايران

 

اصفهان، خيابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امين

شهر علم، خانه آمار اصفهان