کارگاه آموزشی " آشنایی با نرم افزار Excel (پیشرفته) "

مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه با همکاری واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان ، کارگاه آموزشی تحت عنوان " آشنایی با نرم افزار Excel (پیشرفته) " را در تاریخ های ۱۹، ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه با هدف توانمند سازی رابطین آمار مراکز دانشگاهی برگزار نمود.