کارگاه آموزشی " آشنایی با فرم فعالیت بیمارستانی "

مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه با همکاری واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان ، کارگاه آموزشی تحت عنوان " آشنایی با فرم فعالیت بیمارستانی" در تاریخ های ۱۵ و ۱۷ شهریور ماه با هدف توانمند سازی رابطین آمار مراکز در دو گروه دانشگاهی و غیر دانشگاهی برگزار نمود.

در این جلسه ضمن معرفی فرم فعالیت بیمارستانی ، پیرامون اهمیت این فرم ، نحوه تکمیل صحیح اطلاعات و نحوه محاسبه شاخص های آماری قابل استخراج از این فرم در سامانه های بانک جامع آماری و آواب مطالبی عنوان گردید.

 

 

مطالب ارائه شده در جلسه:

·       لزوم یکسان سازی تعاریف و مفاهیم آماری

·       لزوم یکسان سازی روش محاسبه میانگین تخت فعال جهت بخش های مختلط (چندین تخصص)

·       لزوم یکسان سازی تعاریف اعمال جراحی به تفکیک ( عادی- اورژانس- سرپایی)

·       نحوه محاسبه تعداد بستری شدگان و ترخیص شدگان به تفکیک بخش/ بیمارستان

·       نحوه محاسبه بیماران با اقامت کمتر از ۲۴ ساعت و اهمیت ورود آن

·       لزوم تطابق جمع کل بیماران به تفکیک بیمه با جمع کل مرخص شدگان بیمارستان

·       ویرایش و تکمیل ورود اطلاعات آمار مربوط به جدول بیمه ها و اعمال جراحی سال ۹۴ ( تا ۱۵ مهر ماه سال جاری)

·       لزوم بروزرسانی دوره ای آمار تخت های ستاره دار

·       حذف بخش اورژانس از لیست عنوان بخش های بستری در مراکز دارای بخش اورژانس .

·       مهلت ۲ ماهه جهت انجام ویرایش فرم فعالیت بیمارستان و غیرفعال شدن بانک جامع آماری.

 

 

اسلایدهای آموزشی ارائه شده در جلسه