هفته جهانی مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)

هفته جهانی مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) و روز ۱۹ اردیبهشت مصادف با روز اسناد ملی بر کلیه متخصین و فرهیخته گان این رشته تبریک و تهنیت باد