میهمانی خدا

و با هم به استقبال ماه مبارک رمضان برویم ...

این بزم را خداوند، برای تو آماده کرده است تا رستگاری‏ ات را تضمین کند

 

 

بزمی که در آن تنها تو هستی که باید سرنوشت خویش را
به سمت رستگاری سوق دهی ،مهیای سفر شو . . .