مقایسه ۵ نرم افزار آماری پرکاربرد

۱- استفاده آسان ۲- یادگیری ۳-عمق روش منویی ...

 

۱- استفاده آسان:

در این بخش SPSS و Minitab بهترین هستند هر چند که SAS نیز در آخرین ویرایش خود سعی کرده منوهای بیشتری در اختیار کسانی قرار دهند که حوصله برنامه نویسی ندارند.

 

۲- یادگیری:

در این بخش هم مانند قبل SPSS و Minitab بهترین هستند. SAS و R سخت ترین نرم افزارها جهت یادگیری و STATA در مرز این دو گروه قرار دارد.

 

 

۳-عمق روش منویی:

 

این موضوع اشاره به طیف وسیعی از امکانات منو در نرم افزار دارد که SPSS از این لحاظ بهترین است.بعد از آن نیز Minitab.  در این مورد R ضعیف ترین است.

 

۴- کیفیت و سهولت استفاده از روش آماری ارائه شده:

در این قسمت R و SAS بهترین هستند.

 

۵- اصلاح مشخصات خروجی:

این معیار به طیف وسیعی از گزینه های خروجی یک سیستم برای هر یک از روش های تحلیلی آن اشاره دارد . برای مثال ، SPSS طیف بسیار گسترده ای از گزینه های خروجی از آمار توصیفی، GLM آنالیز واریانس ، رگرسیون را ارائه می دهد . Minitab ارائه گزینه های به مراتب کمتر است .

 

۶- سهولت تبدیل خروجی به فرمت های دیگر مانند APA:

در این قسمت SPSS بهترین نرم فزار است.

 

۷- ارائه طیف وسیعی از خروجی گرافیکی:

در این قسمت R و SAS بهترین هستند.

 

۸- سرعت استفاده از داده هایی با حجم بالا

نیازی به گفتن ندارد که SAS به قادر به مدیریت پایگاه داده های بزرگ است. این قابلیت SAS را در صف مقدم فن آوری نرم افزارها برای داده کاوی، قرار داده است.

 

۱۰- جامع بودن خروجی:

در این قسمت SPSS در مکان اول قرار دارد.

 

۱۱- جامعیت و ارزشمندی اسناد:

در این قسمت SAS بهترین و R بدترین است.