مسابقه روز جهانی آمار

۲۸ مهر ماه به عنوان روز جهانی آمار ناميده شده است. با عنايت به نقش و اهميت آمار و اطلاعات در مديريت سلامت ، اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه در نظر دارد مسابقه آماري با عنوان " بهترین تحلیل آماری " را با شرايط ذیل برگزار نماید:

 

 

- تحليل کارشناسي حداکثر در دو صفحه A۴و يا ۱۰ اسلايد باشد.

- تحلیل های ارائه شده بايستي حداکثر تا تاريخ ۹۴/۷/۲۰ به اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه ارسال گردد.

- دانلود فایل "  آمار استعلاجی کارکنان در ۶ ماهه اول ۱۳۹۳ "

 فايل مذکور شامل اطلاعات و مشخصات استعلاجی های وارد شده کارکنان در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ می باشد.

لازم به ذکر است پس از جمع بندي و بررسي به سه نفر از همکاراني که بهترين تحليل را ارائه نمايند جوايزي به رسم يادبود از طرف اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه اهداء خواهد شد.

نحوه ارسال تحلیل ها :

۱- به صورت فیزیکی به اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه تحویل داده شود.

۲-به پست الکترونیکی اداره آمار  (mui-stat@mail.mui.ac.ir)  ارسال گردد.