فایل آموزشی کارگاه "آشنایی با فرآیند نویسی و رسم فلوچارت(پیشرفته)"

کارگاه آموزشی " آشنایی با فرآیند نویسی و رسم فلوچارت پیشرفته" در تاریخ ۹۶/۵/۲۹ در سایت شهید میثمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی تشکیل گردید.

علاقه مندان جهت دریافت فایل آموزشی کارگاه می توانند از لینک زیر استفاده نمایند.

فایل آموزشی کارگاه