شرکت در همایش آمار و برنامه ریزی خانه ریاضیات اصفهان بمناسبت روز جهانی آمار


معرفی خدمات و فعالیت های آماری دانشگاه علوم پزشکی در نمایشگاه خانه ریاضیات اصفهان


 


به مناسبت روز جهانی آمار (اول آبانماه۱۳۹۲) و سال جهانی آمار (۲۰۱۳) همایش و نمایشگاهی در خانه ریاضیات از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در محل خانه ریاضیات اصفهان برگزار شد.اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان غرفه ای به منظور معرفی خدمات و فعالیتهای آماری دانشگاه در نمایشگاه خانه ریاضیات اصفهان ارائه نمود.


تصاویر همایش