دیکشنری آماری

همیشه داشتن یک دیکشنری آماری خوب می تواند به کسانی که در مورد آمار تحقیق می کنند کمک کند.

با استفاده از لینک زیر می توانید به یک دیکشنری آماری دست یابی داشته باشید.    http://www.srtc.ac.ir/fa/Dictionary/‎