جلسه بررسی راهکارهای اصلاحی فرآیندهای آماری

در راستای اجرای برنامه عملکردی اداره آمار و اطلاع رسانی ، صبح روز دوشنبه ۹۳/۵/۲۰ جلسه ای با حضور معاونت محترم پژوهشی و فن آوری ، مدیران و کارشناسان محترم آن معاونت و سرپرست و کارشناسان اداره آمار و اطلاع رسانی در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فن آوری برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون راهکارهای اصلاح فرآیندهای آماری و ایجاد بانک های اطلاعاتی آمار بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در پایان جلسه ازطرف اداره آمار از معاونت محترم پژوهشی و مسئولین دست اندرکار در امر آمار تقدیر و قدردانی به عمل آمد.