جایزه جهانی نوبل آمار

سال جهانی آمار به پایان رسید.

پنج جامعه آماری که سال ۲۰۱۳ را سال جهانی آمار معرفی کردند و اقدامات لازم به آن را در جهان پیگیری کردند؛ عبارت بودند از:

۱- American Statistical Association  

  ۲- International Statistical Institute 

۳- International Biometric Society 

۴- Royal Statistical Society  

۵-  Institute of Mathematical Statistics

برای مشاهده وب سایت این پنج مرکز مهم آماری جهان، میتوانید روی نام آن‌ها در بالا کلیک کنید؛ مطالب مفیدی در آن‌ها قابل دسترسی است.

این پنج مرکز اصلی آمار جهان در پایان این سال، جایزه نوبل آماری را پایه‌گذاری کردند. آن‌ها سازمانی به نام International Prize in Statistics Foundation را شکل دادند. به این ترتیب از سال آینده یک جایزه جهانی آمار وجود خواهد داشت و به محقق برتر دنیا در این زمینه اهدا خواهد شد. امید آن‌که یک ایرانی بتواند این جایزه را در سال آینده و یا سال‌های بعد کسب نماید.

هدف از این جایزه جهانی، جلب توجه جهانی به آمار، تحلیل داده‌ها، احتمال و درک عدم‌اطمینان عنوان شده است.