تمدید گردید....

با توجه به استقبال همکاران محترم از مسابقه تحلیل آماری برتر بمناسبت روز جهانی آمار، مدت زمان شرکت در مسابقه تمدید گردید.

لذا از کلیه همکاران خواهشمندیم تحلیل های خود را تا تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۴ به این اداره ( ایمیل mui-stat@mail.mui.ac.ir ) ارسال نمایند. باتشکر

جهت اطلاع بیشتر اینجا را کلیک نمائید.