تمبر یادبود روز آمار

سازمان ملل متحد، ۲۸ مهرماه را به نام روز جهانی آمار نامگذاری کرده ودر کشور ما نیز از ۲۸ مهر تا چهارم آبان هفته آمار اعلام شده است.

 

در همایش آمار و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۸۹ تمبر روز آمار رونمایی، مهر و امضا شد.