تشکيل خانه آمار اصفهان

پيرو توافقنامه هيئت مؤسس و شهرداري اصفهان، خانه آمار به عنوان واحدي غيردولتی زير نظر انجمن آمار ایران که خود زیرنظر وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری فعالیت می نماید تشکيل می‌گردد.

 

     اساسنامه خانه آمار ايران       

     جلسه هيئت مؤسس شهر علم   

       دومين جلسه کميته پي‌گيري تشکيل شهر علم اصفهان

 به منظور آماده‌سازی و ترغيب نوجوانان و جوانان استان اصفهان برای تحقق اهداف فرهنگی - آموزشی و با عنايت به لزوم ارتقاء كمي و کيفي دانش و كاربرد آمار، بهبود روش‌ها و انجام پژوهش‌های علمی کاربردی،‌ استفاده بهينه از توانمندي‌های جوانان و مهيا نمودن زمينه تعامل و بروز خلاقيت‌هاي فردي و گروهي، استعداديابي و رشد دانش‌آموزان و دانشجويان و ایجاد همکاری دانشگاهیان با صنعت در زمینه آمار،‌ به مناسبت سال جهانی آمار (۲۰۱۳ ميلادی) به پیشنهاد خانه ریاضیات اصفهان، چهار نفر از اساتید منتخب آمار استان به عنوان هيئت مؤسس خانه آمار در اصفهان مأموريت تأسيس خانه آمار را پذيرفتند. لذا پيرو توافقنامه هيئت مؤسس و شهرداري اصفهان، خانه آمار به عنوان واحدي غيردولتی زير نظر انجمن آمار ایران که خود زیرنظر وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری فعالیت می نماید با اهداف زير تشکيل می‌گردد.

خانه آمار به منظور اشاعه دانش آماري و ايجاد بستري مناسب برای آموزش‌های ضمنی و جانبی و آگاهی از اهمیت و جایگاه علم آمار و کاربردهای آن در زندگی روزمره و صنعت برنامه‌ریزی کشور و آشنايي نوجوانان با مسائل مختلف علوم آماري از طريق آموزش، پژوهش، تعامل نزديك و همفكري دانش‌آموزان، دانشجويان، دبيران، اساتيد و کارشناسان آمار ايجاد می‌شود. هدف اصلی خانه آمار عمومی کردن آمار، آشنايي جوانان و نوجوانان با علم آمار و کاربردهای آن و نيز گسترش فرهنگ صحيح اطلاع‌رسانی و تحقيق گروهی در ميان آنان است.