بزرگداشت روز جهانی آمار

روز جهانی آمار برای اولین بار در۲۰ اکتبر ۲۰۱۰ در سراسر جهان جشن گرفته شد. این روز توسط کمیسیون آماری سازمان ملل متحد (UNSD) نام‌گذاری شد. ۱۰۳ کشور روز جهانی آمار ۲۰۱۰ را جشن گرفتند. روز جهانی آمار بعدی در سال ۲۰۱۵ (۲۸ مهر ۱۳۹۴) برگزار خواهد شد.

این رویداد، که توسط  مجمعی در سازمان ملل متحد آمار در ۳ ژوئن ۲۰۱۵ تصويب شده، تحت تم " داده بهتر، زندگی بهتر" برگزار خواهد شد. بعلاوه در اين مجمع تصميم گرفته شد، مراسم اين رويداد هر پنج سال یکبار برگزار شود.

 

پيام دبير کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آمار