برگزاری مراسم " بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی "

همزمان با بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی و روز جهانی آمار، این اداره در نظر دارد مراسمی را تحت عنوان " بزرگداشت روز آمار " با هدف قدردانی از زحمات همکاران محترم آماری در تاریخ یکشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ برگزار نماید.