آشنایی با خبرنامه الکترونیک آماری

خبرنامه الکترونیک آمار آکادمی، با هدف ایجاد فضایی برای نشر تجربیات و تخصص افراد در زمینه تکنیکهای نرم‌افزاری آمار راه اندازی شده است.

جهت ورود به این خبرنامه و استفاده از آن اینجا را کلیک کنید.